Open Poort Boskoop – Christelijke Gereformeerde Kerk Boskoop


Jeugd

Kids

Voor de kinderen tot 12 jaar worden diverse activiteiten georganiseerd zowel op zondag tijdens de eredienst als op andere momenten in de week. Zoals bijvoorbeeld de kindernevendienst op de zondagmorgen tijdens de dienst of de Vakantie Bijbel Club in de kerstvakantie en de zomervakantie.

 

Jeugd van 12-21 jaar

Vanaf 12 jaar kun je naar de jonge jeugd groep. Dit wordt momenteel onder leiding van Bart en Annemarie Lemstra bij hen thuis in Boskoop gehouden. Gezellig met elkaar praten in de huiskamer bij de familie Lemstra over de dingen waar je mee bezig bent. Dat kan gaan over sport of over hoe je geloven ervaart en waarom Jezus belangrijk voor je is.

 

Jong volwassenen 18-30 jaar

Iedere tweede zondag van de maand komt de groep van Open Mind bij elkaar. Ook worden er activiteiten georganiseerd om elkaar beter te leren kennen. Denk aan waterskiën, bowlen en met elkaar BBQen. Deze groep is met name bedoeld voor diegene die belijdenis heeft gedaan en graag alleen of samen met een vriend of vriendin wil meedenken, meepraten en actie wil ondernemen om voor de jongeren in de kerk een echt thuis te creëren. Dat kan variëren van het organiseren van een jeugddienst onder leiding van de predikant of het meedoen aan een voetbaltoernooi.

 

Jeugdconsulenten

In onze kerk werken we naast een jeugdouderling ook met jeugdconsulenten. Op dit moment zijn dat Marije Droogendijk, Koos van Ee en Marjolijn van Leeuwen.

De taak van de jeugdconsulent wordt het jaarlijks bezoeken van een tiental jongeren in de leeftijd van 12 tot ongeveer 25 jaar. In deze gesprekken gaat het om het peilen en verdiepen van de band van de jongeren met de kerk en boven alles met God.
Dit kan op verschillende manieren; eenmaal per jaar komen de consulenten bij de jongeren langs, maar er is ook contact via social media, mail en gewoon een gesprekje af en toe.

Twee keer per jaar zal er overleg plaatsvinden tussen de jeugdconsulenten, de (jeugd)ouderling, een diaken en de predikant. Dit jeugdberaad zal zich toespitsen op de vraag hoe wij als kerkelijke gemeente onze jongeren (beter) kunnen begeleiden bij het zoeken naar en volgen van onze Heiland Jezus Christus. Dan zullen ook concrete punten aan de orde die vanuit de jongeren – via de jeugdconsulenten en ambtsdragers –  wordt aangedragen en wat er vanuit de kerkenraad voor beleid wordt voorgestaan. Tijdens dit jeugdberaad kan het jeugd- en jongerenwerk dan ook goed op elkaar afgestemd worden.

De jeugdconsulenten krijgen een officiële aanstelling en delen ook in de zwijgplicht die past bij kerkelijk werkers.

Contactpersonen:

Marije Droogendijk, Koos van Ee en Marjolijn van Leeuwen