Open Poort Boskoop – Christelijke Gereformeerde Kerk Boskoop


Kids

Kindernevendienst

De kindernevendienst wordt wekelijks gehouden tijdens de morgendienst. De kinderen gaan na het zingen van het kinderlied mee met de leiding en volgen daar hun eigen programma. Het programma is gericht op kinderen van de basisschool leeftijd. Het programma bestaat in hoofdlijnen uit zingen, een bijbelverhaal en een werkje/spel. Door het jaar heen worden er een aantal thema’s behandeld en jaarlijks wordt het kindernevendienst seizoen afgesloten met een kinderdienst net voor de zomervakantie. Kom gerust een keer kijken. Jullie zijn van harte welkom!

Contactpersonen: 

Frank Jonkman & Elze Romijn

 

Vakantie Bijbel Club (VBC)

vakantiebijbelclub

De Vakantie Bijbel Club is een initiatief wat in 1980 is ontstaan vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk in Boskoop. Sinds 2006 wordt daarin samengewerkt met de Protestantse Gemeente Boskoop en sinds 2007 met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Waddinxveen. Ooit begonnen op een pleintje voor een loods aan de Biezen met een paar kinderen. Maar door de groei van het aantal kinderen moest al snel uitgeweken worden naar een tent die elk jaar aan de Mendelweg opgebouwd werd. Vanaf zomer 2011 wordt de Vakantie Bijbel Club in het Scouting gebouw aan het Zwarte Pad gehouden.

Het doel is het organiseren van activiteiten in de zomer- en kerstvakantie waarin door vertelling, muziek, creativiteit, sport, spel en ontmoeting aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar het Evangelie van onze Here Jezus Christus wordt doorgegeven. Ieder jaar draaien de activiteiten rond een bepaald thema. Voor het bepalen van het thema wordt gebruik gemaakt van materiaal wat door “De Windroos” wordt aangedragen.

Contactpersonen: 

Corne van Zandwijk en Marleen Jonkers (PGB)