Open Poort Boskoop – Christelijke Gereformeerde Kerk Boskoop

2e Advent

2e Advent       (Johannes 1:19-28+33)

 

Dit is het getuigenis van Johannes.

De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’

Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit:

‘Ik ben niet de messias.

’Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. ‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’

Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’

De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën kwamen, vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?

’‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’

Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.

In vers 33 zegt Johannes:

En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt.

En ik heb gezien en getuigd dat Híj de Zoon van God is.

Johannes brengt ons terug naar de overkant van de Jordaan. Hier werden in het verleden twaalf stenen opgericht, als verwijzing naar een nieuw begin : het beloofde land. Deze stenen staan ook symbool als een grens tussen woestijn en toekomst.

Categorie Nieuws geplaatst op 10 december, 2017.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *