Open Poort Boskoop – Christelijke Gereformeerde Kerk Boskoop

Christelijke Gereformeerde Kerk Open Poort, Boskoop

U bent hartelijk welkom onze diensten in Open Poort bij te wonen!

De diensten worden elke zondag om 9.30 uur en 17.00 uur gehouden.

Na de morgendienst kunt u, onder het genot van koffie of thee nader met ons kennis maken, en doorpraten over de preek.

Predikant: Ds. P.A.C. Boom
Email: predikant@

Dienst Beluisteren

Elke zondag kan de preek live mee geluisterd worden.

Live Meeluisteren

Het is ook mogelijk om op een later tijdstip een preek te beluisteren via kerkomroep.nl

Archief