Open Poort Boskoop – Christelijke Gereformeerde Kerk Boskoop


08 Juni 2014 – Middagdienst

Flash is required to play this audio.

https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/759-14ecb8a8.mp3
 • begroeting,mededelingen
 • Zingen:          Gezang 242: 1, 2 lb
 • stil gebed, votum en groet(staande)
 • Zingen:          Psalm 122: 1, 3 nb
 • gebed
 • schriftlezing(en): Exodus 4:10 – 17; Romeinen 8: 26-30
 • Zingen:          Gezang 239: 3, 4, 6 lb
 • prediking
 • Zingen:          Gezang 477 lb
 • gebeden
 • collecten kerk en kerkelijke kassen
 • Zingen: geloofsbelijdenis – Gereformeed Kerkboek 179a
 • zegen(staande) geen amenlied
 • orgelspel

 

Gereformeed Kerkboek 179a

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon,
onze Here;
die ontvangen is van de Heilge Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle;
ten derde dage wederom opgestaan
van de doden;
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden;
wederopstanding des vlezes;
en een eeuwig leven.
Amen, Amen, Amen.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.