Open Poort Boskoop – Christelijke Gereformeerde Kerk Boskoop


25 December 2014 – Kerst

Flash is required to play this audio.

https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/870-18d9d4ac.mp3

Liturgie voor de kerstmorgendienst 2014 om 9.30 uur

In de Christelijke Gereformeerde Kerk, “ Open Poort” Boskoop

Deze dienst is een gecombineerde dienst samen met de doven en slechthorende brs. en zrs. uit de regio Alphen a/d/ Rijn.

 

Samenzang Gezang 138

Stil gebed votum en groet  

Aanvangstekst Joh 3: 16  

16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Zingen  Psalm 149:1, 2 en 5

Gebed             

Muziekgroep zingt: “In het licht”

Kindermoment / kinderlied “Een lichtje aan de horizon”

1e Schriftlezing:  Lukas 2:1-7

De geboorte van Jezus

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Zingen Gezang 143 “Stille nacht”

2e Schriftlezing Lukas 2:8-14

8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

 Zingen  Gezang 135:1en 3

Gemeente en muziekgroep zingen: “Ik wil komen en knielen”

Muziekgroep:

Ik wil komen en knielen

Aan Uw voeten, Heer Jezus

In Uw nabijheid is volheid van vreugd

Er is niemand, niets en niemand

Die mij zo vervullen kan

Vind mijn vreugde

In U alleen o Heer!

 

Gemeente en muziekgroep:

Ik wil komen en knielen

Aan Uw voeten, Heer Jezus

In Uw nabijheid is volheid van vreugd

Er is niemand, niets en niemand

Die mij zo vervullen kan

Vind mijn vreugde

In U alleen o Heer!


3e Schriftlezing Luk 2:15-20

15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

 

Samenzang Opw. 430

Heer, ik prijs uw grote naam.

Heel mijn hart wil ik U geven.

Want U bent de weg gegaan

die mij redding bracht en leven.

 

U daalde neer van uw troon om mens te zijn.

Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.

Van het kruis naar het graf.

Uit het graf weer opgestaan.

Heer, ik prijs uw grote naam.

 

Verkondiging Lukas 2:13,14 “Het eerste en eeuwige kerstlied”

13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel

en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

 

Zingen Gezang 134:1 en 2

Gebed

Kinderen komen terug uit de nevendienst en zingen een lied.

Zingen  Psalm 98:2 OB en vers 3 en 4 NB

Zegen      

Zingen: “Ere zij God”

Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge,
ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen. Amen.

 

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.