Open Poort Boskoop – Christelijke Gereformeerde Kerk Boskoop


25 Januari 2015 – Morgendienst

Flash is required to play this audio.

https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/889-032ef5d0.mp3

Kand. J. Bonhof, te Utrecht

 

Voorzang / intochtslied:  ELB 299 Welk een Vriend is onze Jezus
Stil gebed

Votum:

Zingen: Gezang 392:1,3,5

Lezen van Gods wet:

Zingen: Psalm 32:2 NB

Gebed:

Kindermoment /Kinderlied (en daarna gaan de  kinderen naar de nevendienst )

Schriftlezing: Jesaja 35:1-6 & Mattheüs 11:1-15

Zingen: Psalm 73:1 en 6 NB

Verkondiging: Johannes vraagt: Bent U degene die komen zou?

Zingen: ELB 232 Is hier een hart door vrees benard

Lezen formulier ter voorbereiding viering H.A.

 

Zingen: Psalm 146:3 en 6 OB

Dankgebed en Voorbede

Collecte:

Zingen: ELB 482. Bron van levend water

 

Zegenbede.

 

ELB 299. Welk een vriend is onze Jezus

  1. Welk een vriend is onze Jezus,

die in onze plaats wil staan!

Welk een voorrecht, dat ik door Hem

altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede,

dikwijls drukt ons zonde neer,

juist omdat wij ’t al niet brengen

in ’t gebed tot onze Heer.

 

 

  1. Leidt de weg soms door verzoeking,

dat ons hart in ’t strijduur beeft,

gaan wij dan met al ons strijden,

tot Hem die verlossing geeft.

Kan een vriend ooit trouwer wezen

dan Hij, die ons lijden draagt?

Jezus biedt ons aan genezing;

Hij alleen is ’t, die ons schraagt.

 

  1. Zijn wij zwak, belast, beladen

en terneer gedrukt door zorg,

dierb’re Heiland, onze toevlucht

Gij zijt onze Hulp en Borg.

Als soms vrienden ons verlaten,

gaan wij biddend tot de Heer;

In zijn armen zijn wij veilig,

Hij verlaat ons nimmermeer.

 

 

Kinderlied: Jezus is de goede herder

 

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Als je ’s avonds niet kunt slapen
Als je bang in ’t donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent

Jezus is de goede herder
Jezus hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

 

ELB 232. Is hier een hart, door vrees benard

  1. Is hier een hart, door vrees benard,

vermoeid door ’s levens strijd?

Twijfel druk u neer;

gij struikelt telkens weer;

o, vat weer moed, want God is goed

en steeds tot hulp bereid!

Zo gij slechts kunt geloven,

ziet gij zijn heerlijkheid.

 

Refrein:

Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht

voor elk die wond’ren van Hem verwacht.

Ja, wie Hem aanraakt ervaart zijn kracht.

Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht.

 

  1. Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt?

Leg dan uw lasten neer!

Tob niet langer voort,

vertrouw op’s Heren woord!

Hij hoort uw beê en schenkt u vreê

in liefde eind’loos teer.

Zo gij slechts kunt geloven,

niets is onmooglijk meer!

 

Refrein:

 

ELB 482. Bron van levend water

  1. Bron van levend water, ontspring nu in mij.

Zend uw Geest, o Heilig God en maak mij vrij

van elke situatie die mijn hart bezwaart.

‘k Geef mijn last aan U, die heel mijn ziel bewaart.

 

Refrein:

Jezus , Jezus, Jezus.

Vader.

Geest van God, Geest van God, Geest van God.

 

  1. Heer, U bent de Herder, die mij geneest.

Neem mij in uw armen, leid mij door uw Geest.

Neem mijn trots, mijn twijfels en mijn angsten nu.

Trek mij met uw liefde, ik verlang naar U.

Refrein:

Jezus , Jezus, Jezus.

Vader.

Geest van God, Geest van God, Geest van God.

 

  1. Geef jezelf aan Jezus, die jou geneest.

Laat Hem je omarmen en ontvang zijn Geest.

Als je Hem vertrouwt, word je door Hem bevrijd;

zul je met Hem leven tot in eeuwigheid.

 

Refrein:

Jezus (3x)

Vader (3x)

Geest van God (3x)

 

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.