Open Poort Boskoop – Christelijke Gereformeerde Kerk Boskoop


8 December 2013 Middagdienst

Flash is required to play this audio.

https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/596-fcf5645c.mp3

Welkom / mededelingen

Zingen Psalm 100: 1 en 2 (O)

Stil gebed – Votum / Groet

Zingen Psalm 100: 3 en 4 (O)

Gebed

Schriftlezing Psalm 51:

Zingen Psalm 51: 6 en 7 (N)

Verkondiging

Zingen Gezang 317: 1 en 2

Lezen van formulier

Zingen GK 125: 1, 2, 3 en 4 (Alles in allen zult gij voor ons zijn)

Tafel I: Uitnodiging–Brood & Beker–Schriftlezing– zingen Psalm 116: 3 (N)

Afsluiting: Lofprijzing lezen uit formulier Zingen Psalm 116: 8 (N)

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Geloofsbelijdenis – zingen Psalm 68: 10 en 17 (O)

Zegen

Comments are closed.