Open Poort Boskoop – Christelijke Gereformeerde Kerk Boskoop


Zondag

 • 19 januari, 2014

  19 Januari 2014 – Middagdienst

  Welkom Zingen:  Gezang 460:1 en 2 Stil gebed Votum en Groet Zingen: Gezang 460: 3 en 4 Gebed om opening van het Woord 1e Schriftlezing: 2 Korintiërs 12:7-10 ; 2e Schriftlezing:  2 Korintiërs 4:5-15 ( Tekst: 2 Kor. 12:9b; Thema: Kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid) Zingen:  Psalm. 118: 8 NB Verkondiging Zingen: […]

  Flash is required to play this audio.

  https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/674-4b797aa4.mp3
 • 19 januari, 2014

  19 Januari 2014 – Morgendienst

  Welkom Zingen:  Psalm  99:1 en 3 NB Stil gebed Votum en Groet Zingen:  Psalm 19:1 en 4 NB Woorden van leven Zingen: Evang liedbundel 58 :1, 2 en 3 – Zoek eerst het koninkrijk … Gebed om opening van het Woord Kinderlied: Schriftlezing Mattheus 13:44-46; Tekst:Mattheus 13:44 -Thema:Een kostbare schat Zingen: Gezang: 20: 1 en […]

  Flash is required to play this audio.

  https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/673-7b1d39d6.mp3
 • 12 januari, 2014

  12 Januari 2014 – Middagdienst

  Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 138: 1 NB Votum en groet. Zingen: Liedboek 327: 1, 2 en 3 Gebed om verlichting met de Heilige Geest Schriftlezing: Lukas 10: 38 – 42 Zingen: Psalm 62: 4, 5 en 7 NB Preek Zingen: Psalm 27: 2 NB Dankgebed en voorbede. Inzameling van de gaven Zingen: Psalm 116: […]

  Flash is required to play this audio.

  https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/671-14dd3455.mp3
 • 12 januari, 2014

  12 Januari 2014 – Morgendienst

  Mededelingen Zingen: Gez. 328: 1 LvK Stil gebed votum en groet Zingen: Gez. 47: 1,2 en 3 LvK Wetslezing Zingen: Ps. 32:2 NB Gebed Kinderlied Schriftlezing: Lukas 4:14-30 Zingen: Ps. 72: 1 en 2 OB Preek Zingen: Lied 280: 3,4 en 5 Zingende Gezegend Dankgebed Zingen: Ps. 146: 1 en 3 NB Zegen

  Flash is required to play this audio.

  https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/670-d5da6652.mp3
 • 6 januari, 2014

  05 Januari 2014 – Oecumenische Dienst Boskoop

  Flash is required to play this audio.

  https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/669-f18ac171.mp3
 • 5 januari, 2014

  05 Januari 2014 – Morgendienst

  Intochtslied:  Gezang: 328 : 1 Votum en groet Zingen:  Opwekking  640   “Ik hef mijn ogen …. ” Tien Woorden Zingen: Psalm  25 : 2 (NB) Gebed Kinderlied 1e Schriftlezing:  2 Petrus 3 : 1-13
Zingen: Psalm  102 : 12-13 (NB)
2e Schriftlezing: 1 Korintiërs 7 : 29-31 Zingen: Gezang 110     “Alles, alles is gelegen “
Gebed
Collecte Zingen: Opwekking 71 “Jezus leeft […]

  Flash is required to play this audio.

  https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/668-9492fa74.mp3
 • 29 december, 2013

  29 December 2013 – Middagdienst

  Welkom en mededelingen Psalm 65: 1, 2 NB Gemeente gaat staan Stil gebed Betuiging en groet Antwoordlied: Opwekking 245 (= EL 297)  Hier in uw heiligdom Gemeente gaat zitten Gebed Schriftlezing: Jeremia 1 Psalm 119: 10, 12, 14 Verkondiging  Thema: Jeremia geroepen – de aanspraak – de beelden – het conflict Gezang 304: 1, 2, […]

  Flash is required to play this audio.

  https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/632-43ba2955.mp3
 • 29 december, 2013

  29 December 2013 – Morgendienst

  Welkom en mededelingen Psalm 96: 1, 2, 3 NB Gemeente gaat staan Stil gebed Betuiging en groet Antwoordlied: Gezang 146: 3, 4, 5 Gods gebod Psalm 6: 1, 3 NB Gebed Kinderlied Kinderen gaan naar de kindernevendienst Schriftlezing: Lucas 2:22-40 Gezang 68: 1, 2 Verkondiging: Lucas 2:29-35 Thema:    Tegenstrijdige woorden van Simeon – redding en […]

  Flash is required to play this audio.

  https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/630-54cb510c.mp3
 • 27 december, 2013

  25 December 2013 – Kerst Morgendienst

  Flash is required to play this audio.

  https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/612-783b72f4.mp3
 • 22 december, 2013

  22 December 2013 Middagdienst

  Thema: Hoe slecht zijn onze goede werken eigenlijk? Welkom en mededelingen Zingen: Gezang 431 vers 1 en 6 Moment van stilte voor persoonlijk gebed Woord van toewijding Een groet van God Zingen: Gezang 446 vers 1 – 4 Gebed bij de opening van het Woord Lezen:     Psalm 17 vers 3 – 5 Psalm 18 […]

  Flash is required to play this audio.

  https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/602-4fb01dbf.mp3