Open Poort Boskoop – Christelijke Gereformeerde Kerk Boskoop


Zondag

 • 30 maart, 2014

  30 Maart 2014 – Middagdienst, samen met Poolse gasten

  Welkom – mededelingen Zingen: Als een hert dat verlangt naar water / Tak jak jeleń do źródła wody (nr. 3) Moment van Stilte – Votum en Groet Zingen Kom in mijn hart (37)  Gebed Schriftlezing Johannes 19: 25 – 30 Zingen Welk een vriend is onze Jezus (60) Verkondiging: Zingen Wanneer ik in verwond’ring (nr. […]

  Flash is required to play this audio.

  https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/718-6c9c19b0.mp3
 • 30 maart, 2014

  30 Maart 2014 – Morgendienst

  Intochtslied Liedboek Psalm 125: 1 en 2 Votum en zegengroet Liedboek Psalm 122: 1, 3 Wet Gereformeerd kerkboek Gezang 155: 1, 3 en 5 (ja amen ja, op Golgotha) Gebed Lezen Psalm 118: 19-28. Zingen Liedboek Psalm 118: 7 en 9 Lezen Lukas 19: 29-48 Zingen Oude Berijming Psalm 24: 4 en 5 Tekst Lukas […]

  Flash is required to play this audio.

  https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/717-c555d1e1.mp3
 • 23 maart, 2014

  23 Maart 2014 – Middagdienst

  Welkom Zingen  Ps. 92:1,2,3 NB Stil gebed Votum en Groet Zingen Ps. 98:1,4 NB Gebed om opening van het Woord Schriftlezing 1  Mattheüs 13:24-30 Schriftlezing 2  Mattheüs 13:36-43 Zingen Opwekking 334 Verkondiging Zingen Gez. 5:1,3,9 (gebed des Heren) Voorbede en dankzegging Dienst der offerande Zingen Ps. 67:2 NB Geloofsbelijdenis Zingen Ps. 92:7,8 NB Zegen

  Flash is required to play this audio.

  https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/703-42ba781d.mp3
 • 23 maart, 2014

  23 Maart 2014 – Morgendienst

  Flash is required to play this audio.

  https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/715-56b2e9e2.mp3
 • 16 maart, 2014

  16 Maart 2014 – Middagdienst

  Zingen: Psalm: 138:1 (ob) Stilte – bemoediging – groet Zingen: Psalm: 138:3,4 (ob) Gebed voor de schriftlezing 1ste lezing: Ester 1 Zingen: Gez.:  212 (liedboek vd kerken) 2de lezing: Ester 3:1. en 8-15 Zingen: Gez. : 45:1,2,3 (liedboek vd kerken) Verkondiging Zingen: Schriftberijming 22 Dankzegging en gebeden Inzameling van de gaven Zingen: Psalm: 149:1 (nb) […]

  Flash is required to play this audio.

  https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/701-7bc63a30.mp3
 • 16 maart, 2014

  16 Maart 2014 – Morgendienst

  Zingen: Gez. : 461:1,2,7 (liedboek vd kerken) stilte – bemoediging – groet Zingen: Psalm: 25:1,2 (nb) tien woorden Zingen:Psalm: 25:3,4 (nb) gebed voor de schriftlezing kinderlied 1ste schriftlezing: exodus 24:12-18 Zingen: Psalm: 33:5,7 (nb) 2de schriftlezing: Matteüs 17:1-13 Zingen: Gez. : 75:8,9 (liedboek vd kerken) verkondiging Zingen: Gez. : 289:1,3,5 (liedboek vd kerken) dankzegging en […]

  Flash is required to play this audio.

  https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/700-39001c5b.mp3
 • 9 maart, 2014

  09 Maart 2014 – Middagdienst

  Thema: Bemoedigend! Welkom / Mededelingen Intochtslied:   Gezang 444:1, 2 en 3 Stil gebed Votum en Groet Zingen:  Psalm  121:1,2,3,4 Gebed om opening van het Woord Schriftlezing :    Handelingen 18:1-11 //  Tekst: Handelingen 18:9 en 10 Zingen:  Gezang 305:1 en 2 Verkondiging Zingen: Psalm. 145:1,, 2 en 3 Voorbede en dankzegging Dienst der offerande Geloofsbelijdenis :  deze wordt gezongen […]

  Flash is required to play this audio.

  https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/698-2799644f.mp3
 • 9 maart, 2014

  09 Maart 2014 – Morgendienst

  Zingen Psalm 92: 1 en 3 (N) Stil gebed – Votum en Groet Zingen Psalm 22: 1 en 2 (N) Wet Zingen Gezang 473: 1, 6, 9 en 10 Gebed om de Heilige Geest Kinderlied Schriftlezing Lukas 23: 33 – 43 Zingen ELB 114: 1, 3 en 4 Verkondiging Zingen Gezang 181: 1, 4,5 en […]

  Flash is required to play this audio.

  https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/697-5da2e638.mp3
 • 2 maart, 2014

  02 Maart 2014 – Middagdienst

  Welkom Zingen: Gezang 320: 1 en 4 Stil moment Votum en Groet Zingen: Gezang 326: 1 en 5 Gebed Schriftlezing : Lukas 5: 12 – 16 Zingen: Psalm 63: 1 NB Verkondiging Zingen: Psalm 103: 1 en 2 NB Danken en bidden Collecte Zingen: Psalm 149: 1 NB Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 149: 2 en 3 […]

  Flash is required to play this audio.

  https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/693-b47d0186.mp3
 • 2 maart, 2014

  02 Maart 2014 – Morgendienst Kerk & School – Dorpskerk Boskoop

  Flash is required to play this audio.

  https://openpoortboskoop.nl/wp-content/uploads/_file_mp3/692-ac5ebeb9.mp3