Open Poort Boskoop – Christelijke Gereformeerde Kerk Boskoop

Contact

Bedankt, het bericht is verzonden! We nemen spoedig contact op. Als het echt dringend is, neem dan direct contact op met de hiernaast genoemde personen -->

All fields are required.

Sending...

Open Poort
Parklaan 1b, 2771GB Boskoop‎
Telefoon: 0172-216033

Predikant: Ds. P.A.C. (Pieter) Boom
Email: predikant@

Scriba: A. (Arie) van Staveren
Telefoon: 06-51773682
Email: scriba@

Commissie van Beheer: secretariaat
Email: cvb@

Penningmeester: J.W.Th. (Jan Willem) van Dijk
Telefoon: 06-28945928
Email: penningmeester@ 

Giften/ collecten kunt u overmaken op onderstaande links of bankrekeningnummer.

De 1e collecte is bestemd voor de kerk

Klik op deze link voor de 1e collecte

Of scan de onderstaande QR code

De 2e collecte is bestemd voor de diaconie, deze verzorgd de donaties aan de speciale doelen, zending en landelijk kerkverband volgens het collecte rooster.

Klik op deze link voor de 2e collecte 

Of scan de onderstaande QR code

Bankrekeningnummer: NL40 RABO 0309 8015 24 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Boskoop