Open Poort Boskoop – Christelijke Gereformeerde Kerk Boskoop


Samenwerking

Samenwerking CGK-Boskoop en GKv-Waddinxveen

De Christelijke Gereformeerde Kerk in Boskoop en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Waddinxveen erkennen en herkennen elkaar als leden van de Kerk van Christus, iets waar wij dankbaar voor zijn. Wij werken samen om elkaar als gemeenten zoveel mogelijk tot steun te zijn.

Oecumenische dienst

De oecumenisch Nieuwjaarsviering heeft tot doel om samen met de Boskoopse gemeenschap het nieuwe jaar te beginnen. Iedereen is van harte welkom. Aan deze oecumenische viering werken de volgende kerken mee:

  • Protestantse Gemeente Boskoop,
  • Vrijzinnig Protestantse Gemeente,
  • Rooms Katholieke Parochie,
  • Christen gemeente Bethel,
  • Christelijke Gereformeerde Kerk Boskoop.